Зінаїда ОРЛОВСЬКА. Природа рідного краю.(Матеріали до курсу "Краєзнавство").

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ ПРОБЛЕМНОЇ ТЕМИ НА 2019-2024 н.р.wym-1623824719566

Засідання кафедри вчителів початкових класів «Освітнє середовище як чинник розвитку особистості учня» wym-1636395632343

План роботи методичного об'єднання вчителів природничо-математичного циклу

План роботи методичного об 'єднання початкових класів

Засідання 1

Тема. Нова українська школа: стратегії розвитку. Особливості організації навчально-виховного процесу

Форма проведення. Круглий стіл

Мета. Вивчити основні нормативні документи, що регламентують функціонування початкової школи; затвердити план роботи на 2022-2023 н.р.; розглянути методичні рекомендації щодо проведення першого уроку; проаналізувати навчальні програми, підручники, зошити тощо.

Засідання 2

Тема. Формування критичного мислення здобувачів освіти НУШ. Адаптація першокласників до шкільного колективу

Форма проведення.Педагогічні посиденьки

Мета.Розширити знання педагогів щодо застосування технологій розвитку критичного мислення у здобувачів освіти; підвищити професійну компетентність учителів; сприяти розвитку творчої активності педагогів, виховувати інтерес до самовдосконалення. Створити умови для успішної адаптації першокласників до шкільного колективу. Спланувати роботу вчителів для проведення тижня початкової ланки.

№ з/п Зміст роботи Термін Відповідальні
1. 2. 3. 4. 5. Розвиток критичного мислення молодших школярів як необхідна вимога сьогодення. «Адаптація першокласників до шкільного колективу». Результати моніторингу Ділова гра «Професійно та по-сучасному проведений урок – шлях до якості знань здобувачів освіти». Розробка методичних рекомендацій «Психологічні поради. Як зробити урок ефективним та сучасним». Академічна доброчесність як чинник якості освіти закладу загальної середньої освіти листопад 2022 р. Керівник мо Класний керівник1 класу Члени мо Заступник директора з НВР, члени мо Члени мо

Засідання 3

Тема. Досвід впровадження в освітньому процесі технологій дистанційного навчання.

Форма проведення. Методичні посиденьки

Мета. Вивчати досвід щодо впровадження дистанційного навчання в освітній галузі; сприяти розвитку творчої активності педагогів, підвищувати їх теоретичну, методичну, практичну компетентність; удосконалювати освітній процес у початковій школі за допомогою технологій дистанційного навчання; організувати участь молодших школярів у творчих конкурсах, олімпіадах в онлайн-режимі ; виховувати інтерес до самовдосконалення, пізнання нового.

№ з/п Зміст роботи Термін Відповідальні
1. 2 3. 4. 5. Цифровий калейдоскоп «Електронні освітні ресурси для Нової української школи» Методичний лекторій «Дистанційна освіта у початковій школі: форми і методи організації навчання». Практичне заняття «Застосування сучасних платформ та інструментів під час дистанційного навчання ». Як створити середовище НУШ в умовах дистанційної освіти? Обговорення напрацьованих матеріалів відповідно до проєкту . Грудень 2022 р. Заступник директора з НВР, керівник мо Учителі 1-4 класів, члени мо керівник мо, Члени МО Учителі 1-4 класів Члени мо

Засідання 4

Тема. Інклюзивна освіта в початковій школі. Інноваційні та хмарні технології в освітній діяльності

Форма проведення. Методичний аукціон

Мета. Розширити знання педагогів про роль інклюзивної освіти в початковій школі. Обмінятися досвідом роботи з впровадження в освітній процес інноваційних форм організації навчальної діяльності молодших школярів на уроках української мови, критичне мислення молодших школярів на уроках української мови. Сприяти розвитку творчої активності педагогів, підвищувати їх теоретичну, методичну, практичну компетентність; удосконалювати освітній процес у початковій школі; виховувати інтерес до самовдосконалення, пізнання нового.

№ з/п Зміст роботи Термін Відповідальні
1. 2. 3. 4. Інклюзивна освіта в початковій школі: разом крок за кроком. Гуманізація освітнього простору в початковій школі. Соціалізація дітей з особливими освітніми потребами Майстер-клас «Простір освітніх лайфхаків: LEGO--TANGRAM в інклюзивному середовищі» Інформаційний лекторій «Формування інфомедійної грамотності у здобвачів освіти під час уроків» Березень 2023р. Керівник мо Вчителі -асистенти Вчителі –асистенти,вчителі інклюзивних класів Члени мо

Засідання 5

Тема. Підсумок роботи методичного об’єднання за рік

Мета. Підвести підсумки роботи методичного об’єднання вчителі початкових класів за 2022-2023 навчальний рік, заслухати звіти вчителів про самоосвіту, творчі освітянські знахідки, скласти перспективний план роботи м/о на наступний навчальний рік.

№ з/п Зміст роботи Термін Відповідальні
1. Підведення підсумків роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів за 2022-2023 навчальний рік Травень 2023 р. Керівник мо
2 Панорама ідей. Складання перспективного плану роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів на 2023-2024 навчальний рік Члени мо
3 Про порядок закінчення навчального року. Заступник директора з НВР

План роботи методичного об'єднання вчителів суспільно–гуманітарного циклу

Керівник Ящун Тетяна Миколаїна

І засідання

Тема: Організаційно-методичне забезпечення викладання предметів суспільно–гуманітарного циклу у 2022-2023 навчальному році

Форма проведення: звіт, інформація

Дата проведення: 27 серпня 2022 р.

Мета: аналіз роботи МО за 2021-22 н.р. та завдання на 2022-2 н.р.

Ознайомлення з інструктивно-методичними листами Міністерства освіти і науки.

Обговорення календарного планування вчителів суспільно-гуманітарного циклу.

Основні питання до розгляду Відповідальний за підготовку питання
1 Про підсумки роботи МО вчителів суспільно – гуманітарного циклу. Ящун Т.М.
2 Про коригування та затвердження плану роботи МO на 2022-2023 н.р. Ящун Т.М.
3 Про затвердження календарно-тематичних планів вчителів, що викладають предмети суспільно-гуманітарного циклу. Члени МО
6 Про підготовку матеріалів до проведення 1-го уроку у 2022-2023 н.р. Члени МО

Рекомедації:

1. Ознайомитися з нормативними документами та методичними рекомендаціями, щодо організації навчально-виховної роботи у 2022-23 н.р.

2. Обговорити план заходів, щодо святкування знаменних дат у 2022-23н.р.

ІІ засідання

Дата проведення: листопад 2022 року

Тема: Нова українська школа – основні завдання щодо створення освітнього простору для самореалізації учня. Методична система В.О.Сухомлинського в Новій українській школі.

Мета:

  • виявити оптимальні методи та форми професійної майстерності педагогів, які сприяють розвитку пізнавальних інтересів учнів;
  • розширити знання вчителів про шляхи підвищення потенціалу уроку за допомогою вивчення передового досвіду педагогів;

Форма проведення – доповідь, інформація, обмін думками.

№ з/п Зміст роботи Відповідальні
1. Основні аспекти педагогічної діяльності, які сприяють розвитку самореалізації учня у НУШ Члени МО
2. Реалізація розвивально-корекційного напрямку в умовах запровадження дистанційного та змішаного навчання Ковалик Л.П. Костюк Н.І.
3. Емоційний комфорт як чинник соціалізації в процесі навчання учнів 5 та 10 класів в період адаптації Члени ШМО
4. Використання педагогічних ідей В.О.Сухомлинського в контексті НУШ. Ящун Т.М.
Рекомендації
1. Обмінятися думками з приводу завдань семестрових контрольних робіт. Члени ШМО
2. Провести анкетування Ящун Т.М.

ІІІ засідання

Дата проведення: січень 2023 року

Тема: Розвиток самоефективної особистості:

інтеграція зусиль суспільства, школи, родини

Мета:

формувати потреби різнобічного розвитку власних здібностей і нахилів в оволодінні сучасними методами оперування знаннями, вміннями використовувати сучасні інформаційні й комунікаційні технології.

Форма проведення: семінар-консультація

Зміст роботи Відповідальні
1. Продуктивні технології формування критичного мислення на уроках з різних дисциплін Ящун Т.М.
2. Продуктивні технології формування критичного мислення на уроках з різних дисциплін Кашуба Л.М.
3. Використання ігрових технологій з метою стимулювання пізнавального інтересу учнів Філіпчук М.М
4. Впровадження освітніх технологій, що зберігають енергію та зміцнюють здоров’я учнів (досвід, результати, перспективи). Ковалик Л.П.
5. Партнерська взаємодія школи і сім’ї, підтримка дитини в освітньому середовищі. Члени МО
Рекомендації
1 Підготувати завдання для річних контрольних робіт та подати на затвердження. Члени ШМО
2 Працювати над урізноманітненням форм індивідуальної роботи з учнями Члени ШМО
3 Ознайомлення з методичною літературою згідно проблеми ШМО. Члени ШМО

ІV засідання

Дата проведення: квітень-травень 2023 року

Тема: «Освітнє середовище: наші досягнення та творчі напрацювання»

Мета:

  • проаналізувати план роботи методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу за рік;
  • обговорити перспективи діяльності та створення організаційно-методичних умов для успішного розвитку пізнавальних інтересів учнів;

Форма проведення: панорама досягнень з елементами методичного квесту

Зміст роботи Термін виконання Відповідальні
1. Методичний квест «Продуктивна взаємодія вчителя та учнів» Члени ШМО
2. Аналіз роботи МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу за 2021/2022 навчальний рік. Ящун Т.М.
3 Коло ідей. Обговорення пропозицій щодо перспективного плану роботи методичного об’єднання. Вибори керівника МО. Члени ШМО
Рекомендації:
1. Ознайомитися з новинками методичної літератури Члени ШМО
1. Провести вихідне анкетування вчителів з метою з’ясування труднощів у роботі Члени ШМО

План

засідань методичного об’єднання

класних керівників з проблеми

«Формування правової поведінки учнів»

Керівник Філіпчук Марія Михайлівна

Вересень. Засідання №1.
1 Аналіз роботи методичного об єднання класних керівників у 2021/2022 н. р. Аналіз ЗДВР
2 Визначення основних напрямків методичної і виховної роботи на 2021/2022 н. р. ЗДВР, Педагог-організатор
3. Планування виховної роботи в класах, схеми вивчення і складання психолого-педагогічної характеристики особистості і характеристики класу, аналіз виховної роботи у класах за 2021/22 н. р. Практичне заняття Кл.керівники
4 Ознайомлення з основними положеннями проекту «Розвиток громадянської компетентності учнів НУШ, як складова Програми сприяння громадській активності «Долучайся», що фінансується Агенством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. доклад Побережник О.А. Побережник Р.В.
Рекомендації
1. Детально ознайомитися з проектом «Розвиток громадянської компетентності учнів Нової української школи»
2. При складанні планів виховної роботи на 2022/2023н.р. використати інформацію запропоновану на засіданні.
Література
О.І. Пометун - ‎2018 -Формуваннягромадянської компетентності: погляд з позиції
www. Irbis-nbuv.gov.ua
Робота між засіданнями
1 Анкетування учнів 5-11 на предмет знань прав і обовязків. Кл.керівники Пр..психолог Соц..педагог
2 Консультації з ведення документації кл. керівників. ЗДВР
3 Відвідання відкритих виховних заходів. ЗДВР
4 Робота з творчою групою над підготовкою до засідання №2 у листопаді. ЗДВР
5 Підбір матеріалів з проблеми. Творча група
6 Підбір інформаційних джерел з теми методичного засідання. Творча група
Листопад . Засідання №2
1 Аналіз стану проблеми м/о кл.керівників в інформаційних джерелах. огляд Члени творчої групи
2 Звичаєве право як перший морально-правовий кодекс українців. доповідь Ткачук І.Ю.
3 Знайомство з ППД з формування соціальних і громадянських компетентностей. огляд Соболевський В.А.
4 Результати анкетування учнів 5-11 класів на предмет знань прав і виконання обовязків. аналіз Пр..психолог, соц..педагог
Рекомендації.
Детальніше ознайомитися з ППД з формування соціальних і громадянських компетентностей.
Опрацювати запропоновану літературу.
Інформаційні джерела
https://urokok.com.ua
www.pedrada.com.ua
Робота між засіданнями
1 Робота з інформаційними джерелами Індивідуальна робота Кл.керівники
2 Проведення виховних заходів з формування правової культури учнів. Педагог-організатор,кК.керівники
3 Робота над вдосконаленням Статуту для учнів ЗЗСО №13 Групова робота Кл.керівники
4 Робота творчої групи над підготовкою до засідання м/о №3 Консультації ЗДВР
Лютий. Засідання №3
1 Знайомство з наказом МОН України та міським управлінням освіти «Про булінг» огляд ЗДВР
2 Створення плану –графіка заходів з реалізації наказу ЗДВР, пр.психолог, соц.педагог
3 Формування правової особистості у ході реалізації громадянської і соціальної наскрізних ліній. доповідь Ковалик Л .П.
4 Що таке правова особистість? презентація Ковалик О.М.
5 Особливості педагогчної взаємодії педагогів і батьків з метою створення правової особистості. доповідь Філіпчук М.М.
Рекомендації
Використання доповідей №3 та №5 у групових і індивідуальних формах роботи при формуванні громадянських і соціальних компетентностей у виховній роботі.
Інформаційні джерела
Полтавцев О. Г. Формуваннягромадянських компетентностей в Україні: проблеми та перспективи 1. Даль Роберт А. Проблеми громадянської компетентності [Електронний ресурс] / Роберт А. Даль // Політнаука. : http://www.politnauka.org/library/teoria/dahl.php. 2. Освіта для демократичного громадянства та освіта з прав людини в Україні / [Протасова Н. Г., Паращенко Л. І., 3. Хартія Ради Європи про виховання демократичної громадськості і освіти у сфері прав людини : Рекомендація СМ/Rec(2010)7, затверджена Комітетом міністрів Ради Європи 11.05. 2010 р., и пояснювальний меморандум. – Видавництво Ради Європи, – 40 с.
Робота між засіданнями
Розробка анкет та тестів для учнів Дружбівського ліцею на предмет протидії боулінгу і насильства у навчальному закладі та вдома. Індивідуальна робота Педагог-організатор.
Робота з джерелами інформації Групова робота Творча група
Організація заходів з запобігання агресивних форм поведінки дітей Пед.орг.
Робота консультативного пункту Надання методичної допомоги ЗДВР
Підготовча робота до проведення засідання №4 Творча група
Анкетування учнів і батьків за розробленими анкетами і тестами з профілактики булінгу Практичний психолог
Квітень. Засідання №4
1 Позаурочна правовиховна робота, як необхідна умова формування правомірної поведінки дитини і формування громадянської компетентності підростаючих поколінь Доповідь Побережник Н.Д.
2 Біблійні заповіді як першоджерело морально-правових законів духовної свободи Презентація Кашуба Л.М.
3 Анкетування батьків та підлітків з профілактики булінгу Аналіз Колодій Л.Д.
4 Вивчення ППД з формування правової культури учнів Огляд
5 Внесення пропозицій до створення річного плану на 2021/2022 н. р. Кл.керівники
6 Обговорення проведених виховних заходів ЗДВР
7 Створення плану роботи м/о на наступний навчальний рік ЗДВР
Рекомендації
Детальне вивчення ППД.
Використання ППД у роботі з формування громадянської компетентності
Вивчення змісту запропонованих інформаційних джерел
Інформаційні джерела
1. Життєвакомпетентністьособистості / За ред. Л. В. Сохань, І. Г. Сохань, Г. М. Несен. – К.: - Богдана, 2016. – 520 с. 2. М'ясоїд П. А. Загальнапсихологія. – К.: Вищашк., 2017. – 479 с.
Робота між засіданнями
Оновлення правового куточка Творча група
Розробка пам‘яток для дітей і батьків «Правила поведінки» Творча група
Розробка тематичних заходів з проблеми м/о Кл.керівники
Робота консультпункта ЗДВР
Діагностика класних керівників з проблеми м/о ЗДВР
Кiлькiсть переглядiв: 1110

Коментарi

Новини

Опитування

Хто відвідував наш сайт?

Календар

Попередня Вересень 2023 Наступна
ПВСЧПСН
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930