Дружбівський ліцей

Радивилівської міської ради Рівненської оласті

Навчальний заклад є юридичною особою,має печатку, штамп, ідентифікаційний код.

Управління закладом освіти та громадське самоврядування закладу:

1. Керівництво закладом освіти здійснює директор, повноваження якого визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,

цим Статутом та трудовим договором. Керівник закладу освіти здійснює

безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню,

фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти. Керівник є

представником закладу освіти у відносинах з державними органами, органами

місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без

довіреності в межах своїх повноважень.

2. Керівник закладу освіти призначається та звільняється з посади

рішенням засновника або уповноваженого ним органу. Керівник закладу освіти

призначається на посаду за результатами конкурсного відбору відповідно до

Положення про конкурс на посаду керівника закладу освіти, затвердженим

Рівненською міською радою.

Додаткові кваліфікаційні вимоги до керівника та порядок його обрання

(призначення) визначаються Положенням про конкурс на посаду керівника

закладу освіти.

3. Керівник закладу в межах наданих йому повноважень:

‒ організовує діяльність закладу освіти;

‒ вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти;

‒ призначає на посаду та звільняє з посади заступників директора,

педагогічних та інших працівників закладу, визначає їх функціональні

обов’язки;

‒ забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за

виконанням освітніх програм;

‒ забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості

освіти;

‒ забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського

контролю за діяльністю закладу освіти;

‒ забезпечує своєчасне та якісне подання статистичної звітності;

‒ сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу

освіти;

‒ сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників закладу

освіти;

‒ здійснює інші повноваження, що делеговані засновником закладу освіти

або уповноваженим ним органом та/або передбачені Законами України «Про

освіту», «Про загальну середню освіту».

4. Директор закладу освіти є головою педагогічної ради - постійно діючого

колегіального органу управління закладу. Усі педагогічні працівники закладу

освіти беруть участь у засіданнях педагогічної ради.

5. Засідання педагогічної ради проводяться у міру потреби, але не менш як

чотири рази на рік.

6. Педагогічна рада закладу освіти:

‒ планує роботу закладу;

‒ схвалює освітню (освітні) програму (програми) закладу та оцінює

результативність її (їх) виконання;

‒ формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення

якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної

доброчесності;

‒ розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення

освітнього процесу;

‒ приймає рішення щодо переведення учнів (вихованців) до наступного

класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти,

нагородження за успіхи у навчанні;

‒ обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників,

розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення

кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення

кваліфікації педагогічних працівників та розподіляє виділені на це кошти;

‒ розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого

педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній,

інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими

установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

‒ ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального

заохочення учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників

освітнього процесу;

‒ розглядає питання щодо відповідальності учнів (вихованців), працівників

закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх

обов’язків;

‒ має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту

закладу та проведення громадської акредитації закладу;

‒ розглядає інші питання, віднесені Законом України «Про освіту», «Про

загальну середню освіту» та/або цим Статутом до її повноважень.

Рішення педагогічної ради закладу освіти вводяться в дію наказом

керівника закладу.

7. У закладі освіти створюються та діють органи самоврядування:

‒ органи самоврядування працівників закладу освіти;

‒ органи самоврядування здобувачів освіти;

‒ органи батьківського самоврядування;

‒ інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

8. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу

освіти є загальні збори (конференція) колективу закладу освіти, що

скликаються не менш як один раз на рік.

Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються

пропорційно від таких трьох категорій:

‒ працівників закладу освіти - зборами трудового колективу;

‒ учнів закладу освіти ІІ-ІІІ ступеня - класними зборами;

‒ батьків - класними батьківськими зборами.

Термін їх повноважень становить 1 рік.

Загальні збори (конференція) закладу освіти:

‒ заслуховують звіт керівника закладу освіти;

‒ розглядають питання освітньої, методичної, фінансово-господарської

діяльності закладу освіти;

‒ затверджують основні напрями вдосконалення освітнього процесу,

розглядають інші найважливіші напрями діяльності закладу освіти;

‒ приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших

працівників закладу освіти.

Адміністрація навчального закладу

Пашуля Наталя Леонтіївна-директор школи

/Files/images/Scan0004.jpg Освіта: вища.

Кваліфікаційна категорія: вища.

Педагогічний стаж: 34 роки.

Звання: "Старший вчитель".

Наталя Леонтіївна постійно працює над підвищенням свого педагогічного рівня і педмайстерності. Неодноразово її вихованці ставали переможцями обласних та Всеукраїнських конкурсів. За плідну працю та успіхи у роботі нагороджена грамотами та подяками.

/Files/images/vchitel/3.jpg

Костюк Наталія Іванівна- заступник директора з навчально-виховної роботи

Освіта вища. Закінчила Рівненський МЕГУ.

Кваліфікаційна категорія : спеціаліст ІІ категорії.Загальний стаж роботи 23 р. Педагогічний 13 р. 01.09.2011р. призначена на посаду заступника директора з виховної роботи,01.09.2021р.призначена на посаду заступника директора з навчально-виховної роботи.

Творче кредо: "Учитель не той, хто вчить, а той у кого вчаться”

Навчає здобувачів освіти діяти, спілкуватись, пізнавати, жити. Будувати роботу на позитивних емоціях вчителів і учня. Розвивати, навчати, виховувати одночасно. Всебічно розвивати творчі здібності учнів. Не давати готові знання , а вчити добувати їх. Формувати свідому, активну особистість та громадянина.

Мамчур Наталія Сергіївна - заступник директора з виховної роботи

Освіта вища.

Кваліфікаційна категорія : спеціаліст І категорії. Загальний стаж роботи 15 р. Педагогічний 15 р. 01.09.2021р. призначена на посаду заступника директора з виховної роботи

/Files/images/vchitel/4.jpg

Ящун Тетяна Миколаївна - педагог-організатор.

Освіта – вища.

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст І категорії.

Закінчила Дубенський педагогічний коледж, Рівненський МЕГУ.

Стаж роботи – 22 р.

Ящун Т. М. – творчий, ініціативний педагог, який має власний стиль роботи. Це справжній майстер своєї справи. Вміє вимагати, знаходити до дітей такий підхід, який переконав би їх діяти відповідно до загальноприйнятих норм та правил. Вчителька виявляє розумну любов до учнів та поєднує обґрунтовану вимогливість із повагою до особистої гідності учнів. Тетяна Миколаївна хороший педагог та організатор дозвілля школярів. Вона переконана, що стержнем у виховному процесі та музичному мистецтві є творчість, яка передбачає певну свободу дій учнів, необхідну для прояву власної ініціативи.

Кiлькiсть переглядiв: 949

Коментарi

Новини

Опитування

Хто відвідував наш сайт?

Календар

Попередня Липень 2023 Наступна
ПВСЧПСН
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31